Mr. Nguyen Trong Duong

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thôngShare

Mr. Nguyen Trong Duong