Bà Nguyễn Hoàng Anh

Đồng sáng lập & Giám đốc Vận hành Công ty AbivinShare

Bà Nguyễn Hoàng Anh