Ông Andrew Edward Williamson

Phó Chủ tịch Phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu, Cố vấn kinh tế, Tập đoàn Công nghệ HuaweiShare

Ông Andrew Edward Williamson