Ông Đặng Hoàng Hải

Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thươngShare

Ông Đặng Hoàng Hải