Ông Đặng Kim Sơn

Nguyên Viện Trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Bộ NN&PTNTShare

Ông Đặng Kim Sơn