Ông Đặng Thành Hưng

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, VNPT VinaphoneShare

Ông Đặng Thành Hưng