Ông Hà Thái Bảo

Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPTShare

Ông Hà Thái Bảo