Ông Hồ Hữu Thắng

Giám đốc Công nghệ, Khối Doanh nghiệp và Chính phủ, CISCO Việt NamShare

Ông Hồ Hữu Thắng