Ông Hoàng Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyển đổi số, Tập đoàn FPTShare

Ông Hoàng Việt Anh