Ông Hoàng Xuân Hiệp

Hiệu trưởng trường ĐHCN Dệt May Hà Nội, Ủy viên BCH Hiệp hội Dệt May Việt NamShare

Ông Hoàng Xuân Hiệp