Ông Lê Hồng Quang

Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty Cổ phần MISAShare

Ông Lê Hồng Quang