Ông Lê Văn Khương

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía bắc, Bộ KH&ĐTShare

Ông Lê Văn Khương