Ông Lưu Lê Minh Khải

Giám Đốc bộ phận Giải pháp điều khiển năng lượng thông minh, Schneider Electric Việt NamShare

Ông Lưu Lê Minh Khải