Ông Nadav Eshcar

Đại sứ Israel tại Việt NamShare

Ông Nadav Eshcar