Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch HĐSL Công ty Công nghệ Hồng Cơ, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên ViệtShare

Ông Nguyễn Đình Thắng