Ông Nguyễn Huy Hoàng

Founder & CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt NamShare

Ông Nguyễn Huy Hoàng