Ông Nguyễn Kim Cương

Phó TGĐ/Giám đốc Khối giải pháp Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMCShare

Ông Nguyễn Kim Cương