Ông Nguyễn Thanh Bình

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thừa Thiên HuếShare

Ông Nguyễn Thanh Bình