Ông Nguyễn Trọng Đường

Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ thông tin và Truyền thôngShare

Ông Nguyễn Trọng Đường