Ông Nguyễn Xuân Việt

Giám đốc Công nghệ Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPTShare

Ông Nguyễn Xuân Việt