Ông Phạm Quang Vinh

Giám đốc Sản phẩm, Trung tâm không gian mạng ViettelShare

Ông Phạm Quang Vinh