Ông Sang Yeol Shin

Tuỳ viên KHCN và CNTT, Đại sứ quán Hàn QuốcShare

Ông Sang Yeol Shin