Ông Trần Công Quỳnh Lân

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)Share

Ông Trần Công Quỳnh Lân