CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Expand All +
 • 0. Phiên khai mạc

  [13:30 – 17:15] May 26, 2021

 • Khách mời:
  - Lãnh đạo Bộ TTTT
  - Lãnh đạo các Bộ ngành phối hợp
  - Các diễn giả tham gia phiên tổng thể
  0. Phiên khai mạc

 • 1. Hội nghị: Hệ sinh thái CĐS ngành Tài chính ngân hàng

  [8:30-12:00] May 27, 2021

 • 10. Hội nghị: Hệ sinh thái CĐS ngành Nông nghiệp

  [13:30 – 17:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  10. Nông nghiệp

 • 2. Hội nghị: Hệ sinh thái CĐS ngành Y tế

  [8:30-12:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  2. Y Tế

 • 3. Hội nghị: Hệ sinh thái CĐS ngành Giáo dục

  [8:30-12:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  3. Giáo dục

 • 4. Hội nghị: Start-ups Công nghệ

  [8:30-17:00] May 27, 2021

 • Lãnh đạo Văn phòng 844 – Bộ Khoa học Công nghệ
  4. Start-ups Công nghệ

 • Lãnh đạo CLB VDI hoặc Lãnh đạo Quỹ đầu tư khu vực
  4. Start-ups Công nghệ

 • Đại diện TAC, Đài Loan hoặc SGTech Singapore
  4. Start-ups Công nghệ

 • Ông Trần Hữu Đức, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư Công nghệ số, Giám đốc FPT Ventures
  4. Start-ups Công nghệ

 • 5. Hội nghị: Hệ sinh thái số trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

  [8:30-12:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  5. SMEs

 • 6. Hội nghị: Hệ sinh thái số ngành Giao thông + Logistics

  [13:30 - 17:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  6. Giao thông & Logistics

 • 7. Hội nghị: Hệ sinh thái số ngành Năng Lượng

  [13:30 - 17:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  7. Năng lượng

 • 8. Hội nghị: Hệ sinh thái số Tài nguyên, Môi trường

  [13:30 - 17:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  8. Tài nguyên, môi trường

 • 9 .Hệ sinh thái số ngành Sản xuất - Công nghiệp

  [13:30 - 17:00] May 27, 2021

 • Khách mời:
  o Các diễn giả tham gia hội nghị chuyên đề
  9. Sản xuất - công nghiệp