HỘI NGHỊ 04: CHUYỂN ĐỔI SỐ VỀ KHỞI NGHIỆP SỐ

  • Thời gian: 9:00 – 12:00, 2/12/2021
  • Địa điểm: Khách sạn InterContinental Landmark72, Phạm Hùng, Hà Nội
  • Cơ quan Chỉ đạo và Bảo trợ: Bộ Khoa học Công nghệ*
  • Đơn vị tổ chức và phối hợp:
    • Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
    • Văn phòng Chương trình 844 – Bộ Khoa học Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH (dự kiến): 

Thời gian Nội dung Sự kiện bên lề
09.00 – 09.05 Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu *Triển lãm

*Pitching

09.05 – 09.15 Phát biểu khai mạc Hôi nghị:

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch VINASA, Chủ tịch CLB Đầu tư Công nghệ số (VDI)

09.15 – 09.25 Phát biểu chào mừng:

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ*

09.25 – 09.40 Báo cáo chính: Hoàn thiện Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Ông Nguyễn Việt An, Văn phòng 844 – Bộ Khoa học Công nghệ

09.40 – 09.55 Báo cáo chính: Cập nhật tình hình đầu tư khởi nghiệp khu vực ASEAN và Việt Nam

Bà Vy Le, Đồng sáng lập DO Ventures

09.55 – 10.10 Case study: Kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các tổ chức quốc tế

Ông Lim Boon Chow, Phó Giám đốc phụ trách đào tạo khởi nghiệp, NTUitive, Singapore

10.10 – 10.30 Giải lao tham quan triển lãm
10.30 – 10.45 Case study: Kinh nghiệm lựa chọn và đầu tư các dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các Quỹ đầu tư

Ông Trần Hữu Đức, Phó Chủ tịch CLB Đầu tư Công nghệ số, Giám đốc FPT Ventures (tentative)

10.45 – 12.00 Chia sẻ của các Startup Công nghệ Số tiêu biểu trong nước và quốc tế (Quốc tế trình bày online)

03 – 05 Startup

12.00 – 13.30 Giải lao tham quan triển lãm
13.30 – 16.00 Startup Pitching
16.00 – 17.00 Tổng kết trao giải và kết nối đầu tư
17.00 Kết thúc

* Chương trình có thể điều chỉnh để đạt kết quả tốt nhất