Ông Nguyễn Kim Hùng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học quản trị DNNVV, Hiệp hội DNNVV Việt NamShare

Ông Nguyễn Kim Hùng