THÔNG TIN TRIỂN LÃM

Demo gian hàng

Demo Counter cho khu Khởi nghiệp

Những Quyền lợi và sơ đồ mặt bằng Triển lãm:

  • Được đoàn VIP tham quan và chụp hình lưu niệm
  • Trang giới thiệu doanh nghiệp trên cuốn kỷ yếu online của Hội nghị
  • Giới thiệu sản phẩm trên website chính thức của chương trình tại  https://dxday.vinasa.org.vn/
  • Videos demo sản phẩm của doanh nghiệp trên website chính thức của chương trình tại  https://dxday.vinasa.org.vn  (Videos đơn vị cung cấp)
  • Tin giới thiệu doanh nghiệp trên website của VINASA tại http://www.vinasa.org.vn/
  • Được 01 đại diện doanh nghiệp tham gia các phiên của Hội nghị
  • Logo của doanh nghiệp được giới thiệu trên website chính thức của chương trình tại https://dxday.vinasa.org.vn/

Thông tin đăng ký: tại ĐÂY

Kinh phí Triển lãm: 70 triệu VND/Gian/1.5 ngày

Kinh phí Counter trong khu dành cho Start-ups: 10 triệu VND/Counter (Nguyên giá 20 triệu, chương trình 844 hỗ trợ 6,6 triệu, VINASA hỗ trợ 3,4 triệu) – Counter được hỗ trợ cho 15 đơn vị đăng ký

Một số ưu đãi:

  • Giảm ngay 20 triệu VND khi đặt 2 gian hàng tiêu chuẩn trở lên
  • Hội viên VINASA còn 45 triệu VND
  • Doanh nghiệp Sao Khuê 2021/Nằm trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020 còn 35 triệu/gian.